Tagjaink a Magyar Ügyvédi Kamara Visszaélés-bejelentési Referensei

A Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) 194/A. §-ában foglaltak alapján a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Panasztörvény) szerint belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet.

A rendszer felépítésében és működtetésében dr. Molnár Adél és dr. Dékány Dóra tagjaink vesznek részt, akiket a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége Visszaélés-bejelentési Referensekké nevezett ki.

Dr. Molnár Adél
Dr. Dékány Dóra
DataDom

DataDom

A DataDom 2022-ben jött létre hat ügyvéd együttműködéséből. Elsődleges célja a szakmai együttgondolkodás, mely kiemelten fontos egy olyan szakmákon és szakterületeken átívelő területen, mint az adatvédelem. Mivel minden szakértő eltérő tapasztalatokkal rendelkezik, így a közös munka biztosítja a szakági szabályok ismeretét, illetve un. „best practice” megoldások kidolgozását. A DataDom szakértőinek az adatvédelem nem csupán egy munka – mindennapi kihívás, aminek állnak elébe!

További cikkek: