Új kötelezettségek a Panasztörvényben – 2023

Az országgyűlés elfogadta a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényt (“Panasztörvény”), amelynek hatálya a magyar vállalkozások jelentős részére kiterjed. 

A Panasztörvény értelmében a vállalatok belső visszaélés-bejelentési rendszert kötelesek létrehozni és működtetni, amelyen keresztül a munkavállalók, szerződéses partnerek és más érintettek (akár névvel, akár anonim módon) bejelenthetik az általuk tapasztalt jogellenes cselekményeket, mulasztásokat. Az új szabályozás új adatvédelmi feladatokat is hozott magával, a vállalkozásoknak többek között felül kell vizsgálni és ki kell egészíteniük az adatvédelmi tájékoztatóikat, nyilvántartásaikat.

A törvény rendelkezései alapján a több mint 250 főt foglalkoztató vállalatoknak már 2023. július 24-re, a kkv szektornak 2023. december 12-re készen kell állniuk a rendszer bevezetésével és üzemeltetésével.  

A törvény egyik legfontosabb előírása a bejelentő védelme. Ez azt jelenti, hogy a jogszerűen megtett bejelentés esetén a bejelentőt nem érheti hátrány vagy bármilyen büntetés (pl.: munkaviszony megszüntetése, prémium elvonása, stb.). 

Amennyiben a vállalkozás saját maga üzemelteti a rendszert, úgy a szervezeten belül külön egységet kell létrehoznia és biztosítania kell a vizsgálat pártatlanságát és a bejelentő anonimitását. A vállalkozás jogosult akként dönteni, hogy nem saját maga üzemelteti a rendszert, hanem ezt az úgynevezett bejelentővédelmi ügyvédet bíz meg. A bejelentővédelmi ügyvéd a teljes bejelentési folyamatot kezelheti oly módon, hogy a bejelentést a vállalkozásnak továbbítja, kivéve a bejelentő adatait, azok tekintetében   titoktartásra köteles.

Meglátásunk szerint a pártatanság és függetlenséget leginkább a kiszervezett megoldás biztosítja. Fontos azonban kiemelni, hogy nem láthat el ilyen feladatokat a Társaság általános megbízással rendelkező ügyvédje, hiszen a törvény leszögezi, hogy „megbízási szerződés nem köthető olyan jogi személlyel, amellyel a bejelentővédelmi ügyvéd más megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó más jogviszonyban áll, vagy amellyel a megbízási szerződés megkötését megelőző öt évben ilyen jogviszonyban állt.”

Az összeférhetetlenségi szabályok és a rendszer megfelelő, hatékony és a vállalkozás napi működésébe illeszkedő módon történő kidolgozása érdekében az érintett vállalkozásoknak mielőbb javasolt megkezdeni a felkészülést.

A társaságra kidolgozott egyedi megoldások biztosítják, hogy a panaszok és közérdekű bejelentések kezelése ügyfélbarát módon, a társaság fejlődésére szolgáljon.

Dr. Hauck Arvid

Dr. Hauck Arvid

Dr. Hauck Arvid munkája során elsősorban kis- és középvállalkozások adatvédelmi megfelelőségének előkészítését támogatja, továbbá nagy, elsősorban építőipari vállalkozások számára lát el tanácsadói feladatokat, többek között adatvédelmi területen. Arvid adatvédelmi tanácsadói tevékenységen kívül kiemelten foglalkozik kereskedelmi, társasági joggal, valamint védjegyekkel kapcsolatos jogi feladatokkal.

További cikkek: