Hogyan NE kezeljük cégként a szerződéses partnerünk által kijelölt kapcsolattartó személyek adatait

Az egyik legtöbb adatkezelőt érintő adatkezelés bizonyára a szerződésben kijelölt kapcsolattartók személyes adatainak kezelése. Ezen adatkezelés valamennyi céget mint adatkezelőt érint, amelyek alkalmanként vagy rendszeresen kötnek szerződéseket (lássuk be, ez az adatkezelők közel 100%-a).

Szerencsére egyre több vállalkozás megfelelő jogalapra helyezi a szerződéses partnerei által kijelölt személyek (kapcsolattartók) adatainak kezelését, de sajnos az esetek többségében az adatkezelést (már ha rendelkeznek róla) helytelen jogalapra helyezik a gazdálkodó szervezet adatkezelők.

Nem megfelelő gyakorlat, hogy az adatkezelés jogalapja az érintettek hozzájárulása legyen (az érintettek adatai nyilvánvalóan nem az érintettek önkéntes, befolyástól mentes akaratukból szerepelnek a szerződésekben), a jogalap nem a szerződés teljesítése (cégek közötti szerződésben ugyanis az érintett nem szerződő fél, a szerződés az érintett munkáltatója és annak üzleti partnere közötti jön létre), sőt jogszabály sem ír elő olyan kötelezést, hogy az érintettek adatait szerepeltetni kell a szerződésekben, így ez sem lesz jó gyakorlat. Sajnos tapasztaltunk szerint ezek a jogalapok szerepelnek leggyakrabban a szerződésekben.

Helyes gyakorlatnak a jogos érdeken alapuló adatkezelést tartjuk, a jogos érdek pedig az adatkezelő partnerével kötött szerződés teljesítéséhez fűződő érdeke, ugyanis természetes személy kapcsolattartókon keresztül tudnak a felek csak egymással kapcsolatot tartani, így tudják csak teljesíteni egymás felé vállalt kötelezettségeiket.

Bár a jogos érdek fennállta nyilvánvalónak látszik, de az adatkezelő a jogos érdekét érdekmérlegelési teszt elkészítésével köteles igazolni, melyet az adatkezelést megelőzően el kell végeznie.

Dr. Hauck Arvid

Dr. Hauck Arvid

Dr. Hauck Arvid munkája során elsősorban kis- és középvállalkozások adatvédelmi megfelelőségének előkészítését támogatja, továbbá nagy, elsősorban építőipari vállalkozások számára lát el tanácsadói feladatokat, többek között adatvédelmi területen. Arvid adatvédelmi tanácsadói tevékenységen kívül kiemelten foglalkozik kereskedelmi, társasági joggal, valamint védjegyekkel kapcsolatos jogi feladatokkal.

További cikkek: